Domů | Srovnání (0) | Nákupní seznam (0) | Přihlášení

Zásady měření krevního tlaku

Proč je důležité, abyste si kontrolovali svůj krevní tlak doma?

Četné studie prokázaly, že měření krevního tlaku pouze v ordinaci u lékaře je nedostačující a neodráží hodnoty dosažené v průběhu celého dne. Mnohým pacientům byly v ordinaci lékaře naměřeny vysoké hodnoty krevního tlaku, zatímco jejich hodnoty naměřené doma byly nižší (tzv. syndrom „bílého plášte“). Je však také prokázáno,že přibližne 8 % pacientů má v ordinaci u lékaře normální krevní tlak, ale jejich hodnoty naměřrené doma jsou podstatně vyšší, a tak pro ně představují i vyžší riziko onemocnení.

Zásady pro domácí měření krevního tlaku

 • Pravidelné měření - Evropská i Česká společnost pro hypertenzi doporučují pravidelné měření krevního tlaku klinicky ověřenými (validovanými) tonometry.
 • Velikost manžety - vyberte si tonometr se správnou velikostí manžety nebo zvolte tonometr s univerzální manžetou pro normální i silnou paži.
 • Uvolněte se - aby byly naměřené hodnoty krevního tlaku spolehlivé, nejméně 30 minut před měřením nejezte, nekuřte, nepijte kávu a necvičte.
 • Měření provádějte v sedě po 10-minutovém uklidnění.
 • Upevnění manžety - manžetu zajistěte kolem své paže suchým zipem cca 1 - 2 cm nad loketní ohyb tak, aby mezi manžetou a paží byl prostor maximálně na jeden prst.
 • Umístění manžety - předloktí mějte volně opřené o stůl tak, aby manžeta byla v úrovni srdce. Odstraňte z paže veškerý těsně přiléhající oděv.
 • Měření - v průběhu měření paži mírně pokrčte v lokti a nezvedejte ji, nemluvte a paží nehýbejte. Obě dolní končetiny se opírají o zem. Nestlačujte si břicho (nezvyšujte nitrobřišní tlak). Měří se vždy na stejné paži, na které byl při vstupním vyšetření změřen vyšší TK.
 • Opakování měření - krevní tlak měříme 3krát a řídíme se průměrem z 2. a 3. měření. Mezi měřeními vyčkejte vždy nejméně 2 - 3 minuty.
 • Naměřené hodnoty - naměřené hodnoty si zaznamenávejte a sledujte jejich dlouhodobý trend. Neznepokojujte se jednou nadměrně nižší či vyšší naměřenou hodnotou TK.
 • Dávkování léků - nikdy si sami neměňte dávkování léků na základě změřených hodnot bez konzultace s lékařem!
 • Jak často a kolikrát provádět měření? - Evropská společnost pro hypertenzi doporučuje zpočátku 7-denní měření, dvakrát ráno a dvakrát večer, výsledky prvního dne nebrat v potaz. Po delší době je doporučeno jedno až dvě měření během týdne (není přesně stanoveno).

Vypracováno podle Doporučení diagnostických postupů u arteriální hypertenze České společnosti pro hypertenzi

 

Proč je důležité měřit krevní tlak ráno?

V průběhu dne se krevní tlak mění. V době ranního probuzení je jeho vzestup zvláště prudký. Studie prokázaly, že tento ranní vzestup je v přímé souvislosti s počtem infarktů a záchvatů mrtvice – hlavním nebezpečím vyplívajícím z vysokého krevního tlaku. Tento fakt je také důvodem pro 3 měření v průběhu dne, brzy ráno krátce po probuzení, v poledne a večer.

Biolampa Medilight  |  Šakalí hněv  |  Rhodos info  |  Masáže, rehabilitace
Vaše zdravotnické potřeby © 2019